ZIJook.nl
Image default
Zakelijk

Cursus zakelijk Duits

Duits is een taal die gesproken wordt in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg, Frankrijk, Liechtenstein, Italië, Denemarken en verspreide gemeenschappen in Oost-Europa. Duits wordt door circa 101 miljoen mensen gesproken als moedertaal. En door circa 80 miljoen mensen gesproken als vreemde taal. Met ongeveer 101 miljoen moedertaalsprekende mensen is het Duits de grootste taal in de Europese Unie na het Russisch de grootste taal in Europa. De woordenschat van het Nederlands vertoont veel sterke gelijkenissen met die van het Duits. Veel woorden lijken zowel qua vorm als betekenis veel op het Duits. Ook zijn het Nederlands en Duits tot op zeker hoogte wederzijds verstaanbaar. De Duitse taal staat op rang 10. Lees meer

Als je voor de kost iets doet in de handel is het super handig om een cursus zakelijk Duits te volgen. In veel gevallen kun je je niet met Engels redden in Duitse steden ook hierdoor is het erg belangrijk om goed Duits te kunnen spreken. De Duitse taal kent vier naamvallen:

  • De nominatief: het onderwerp en naamwoordelijk deel van het gezegde.
  •  De genitief: uitdrukken van de bezitter en aanvulling bij werkwoorden/voorzetsels.
  • De datief: het meewerkend voorwerp en aanvulling bij werkwoorden/(keuze)voorzetsels.
  • De accusatief: het lijdend voorwerp en aanvulling bij werkwoorden(keuze)voorzetsels.

Bij keuzevoorzetsels is de datief voor de plaats en het tijdstip en de accustatief voor de richting. Als het om geen van beide gaat wordt altijd de datief gekozen, behalve bij auf en über.

Op de meeste middelbare scholen is Duits een verplicht vak vanaf het vmbo-tl, maar bij sommige scholen geven het ook op een lager niveau of stellen het dan in als keuzevak. Heb je op de middelbare school Duits gehad maar op vervolg opleiding niet dan is het mogelijk dat je de taal verleerd bent, ook hier is het handig om een cursus zakelijk Duits te volgen. Eigenlijk elk bedrijf vind het fijn om mensen in dienst te hebben die zich in meerdere talen kunnen redden, om je cv te versterken is het makkelijk om een cursus zakelijk Duits te volgen, om de kans op werk nog groter te maken.

Het Nederlands-Duitse handelsvolume is één van de grootste wereldwijd met circa 161 miljard euro in 2014. Duitsland is voor Nederland de eerste handelspartner zowel qua uitvoer als invoer. Volgens Duitsland is alleen de economische verwevenheid van de VS en Canada nog sterker dan die van Duitsland en Nederland. Omdat Duitsland de grootste handelspartner is van Nederlands is het ook belangrijk dat je goed Duits kunt spreken. Alle informatie kun je hier zien

Meer weten over dit artikel : Bezoek dan de website