ZIJook.nl
Image default
Dienstverlening

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Adxpert: zo werkt het!

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan u bijstaan wanneer u in uw bedrijf te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer. Het is erg vervelend als een werknemer langere tijd verzuimt of door ziekte geen werkzaamheden in uw bedrijf kan verrichten. De intentie van alle betrokken partijen moet dan ook zijn om de betreffende werknemer op een zo effectief mogelijke manier, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt u verder door in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn: zo kan er naar een oplossing worden gezocht en kunt u verder. 

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wanneer een van uw werknemers voor langere tijd absent is door ziekte kan dit veel gevolgen hebben voor de rest van uw bedrijf. Het is dus van belang om zo snel mogelijk een oplossing te vinden die alle partijen verder helpt.

De wet verplicht u, als werkgever, om bij een langdurig zieke werknemer het arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren door een hiervoor erkend bedrijf. Dit noemt men ook wel de Wet Verbetering Poortwachter. Bij het aanvragen van een WIA-uitkering door de werknemer zal er door het UWV gecontroleerd worden of het onderzoek daadwerkelijk is aangevraagd en uitgevoerd. U bent als werkgever strafbaar wanneer u het onderzoek te laat aanvraagt en u zal hierop een loonsanctie ontvangen. Wacht dus vooral niet te lang met het aanvragen van het onderzoek. 

Heeft u nog vragen of wilt u advies? Neem dan contact met ons op!

Adxpert is dé specialist op het gebied van (conflicten omtrent) werk, ziekte, verzuim of loopbaan en biedt u een ideale partner om zaken op effectieve wijze op te lossen.

U vraagt het onderzoek zelf bij ons aan. Binnen vijf werkdagen na behandeling van uw aanvraag zal een van onze medewerkers bij uw bedrijf langskomen om het onderzoek uit te voeren, en leveren zij binnen vijf werkdagen na hun bezoek een conceptrapportage aan.

Na afloop van een bespreking met alle betrokken partijen wordt er een eindrapportage aangeleverd. Hierin staat (onder andere) vermeld welke mogelijkheden er nog zijn voor de betreffende werknemer, binnen uw bedrijf.

Meer weten over dit artikel : Bezoek dan de website