Zijook

Subsidie op zonneboilers

Zonneboiler en subsidie

In een aantal gemeentes is voor zonneboilers een subsidie en/of lening beschikbaar. Daarnaast is er sinds januari 2014 een lening mogelijk voor een zonneboiler. Deze lening heeft een laag rentetarief, waardoor het aantrekkelijk is om van de lening gebruik te maken. Voor particuliere woningeigenaren die een zonneboiler willen plaatsen, is de overheid daarom gestart met het verstrekken van deze leningen. Dit doet de overheid samen met twee banken. Hier is het Nationaal Energie bespaarfonds uitgekomen. Meer weten? Neem eens contact op met http://www.elektrischeboiler.eu/lemet-elektrische-boiler/lemet-zonneboilers

Zonneboiler Fonds

In 2013 is er een akkoord bereikt tussen Energieakkoord en het Woonakkoord. Dit wordt ook wel de greendeal genoemd. Uit de deal is de oprichting van het Nationaal Energie bespaarfonds voortgekomen. Het fonds is aangevuld door de ASN Bank, Rabobank en de Rijksoverheid. Het fonds bedraagt circa 300 miljoen. Landelijk is de subsidie voor zonneboilers in 2011 komen te vervallen. Veel gemeenten konden zich hier niet in vinden. Daardoor zijn de gemeente afzonderlijk gestart met het verstrekken van subsidies. Dit geldt echter niet voor iedere gemeente. Het is daarom van belang dit altijd voor aanschaf van een zonneboiler na te vragen bij de gemeente.

Zonneboiler lening

Er kan een lening van minimaal 2.500 euro en maximaal 25.000 euro worden aangevraagd door particuliere huiseigenaren. De looptijd van deze lening is tussen de 7 en 10 jaar. Indien er wordt gekozen voor een lening van 7 jaar dan is de rente vastgesteld op 3,4 procent. Wanneer er wordt gekozen voor een lening van 10 jaar is de rente 3,8 procent. Vanaf 28 januari 2014 is het mogelijk om deze leningen aan te vragen.

Indien er een lening wordt afgesloten kan deze worden gebruikt voor wel veertien soorten energiebesparende ordeningen. Hieronder vallen onder meer zonnecollectoren en zonneboilers. Maximaal de helft van de lening mag worden gebruikt voor het plaatsen van pv panelen of zonnepalen. De andere helft moet gebruikt worden voor andere maatregelen. Hierbij valt te denken aan het kopen van een zonneboiler of zonnecollectoren. Er kan ook gekozen worden om de vloer, gevel of de muren te isoleren.

Meer weten over dit artikel : Bezoek dan de website