ZIJook.nl
Image default
Management

Management steunt vaak op outplacement

Steeds vaker roepen bedrijven de hulp in van outplacementbureaus in om voor boventallig of overtollig personeel een nieuwe werkkring te vinden. Daarvoor zijn verschillende redenen: outplacement (herplaatsing buiten het bedrijf) geeft een bedrijf wat medewerkers moet ontslaan een menselijke gezicht, of personeelszaken zoekt een boodschapper voor het slechte nieuws.

Bij outplacement neemt het outplacementbureau de ontslagen werknemer onder haar hoede. Het sollicitatiegesprek wordt geoefend in een rollenspel en de nieuwkomer op de arbeidsmarkt krijgt inzicht in netwerken en verborgen vacatures. In het geval van individueel outplacement moet de persoon vaak eerst weer in het zadel geholpen worden. Als iemand na jaren te horen krijgt dat hij niet goed functioneert of boventallig is verklaard, kan zijn wereld instorten. Iemand kan zich dan snel overbodig voelen en zelfrespect kan een knauw krijgen. Dan is het tijd voor hulpverlening in de vorm van outplacement. Vaak zijn er dan meerdere gesprekken nodig om zo’n iemand weer op de rails te krijgen. Door bijvoorbeeld testen uit te voeren kan je een ontslagen werknemer op zijn vaardigheden wijzen.
Het slagingspercentage van outplacement wisselt nogal.

Slagingspercentage outplacement

Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag claimt meer dan 90 procent van haar deelnemers te plaatsen in nieuw werk. Ook Jan Stoltze heeft goede ervaringen met het outplacementtraject van Werkcontact. “Ik ben in 2017 ontslagen bij een reorganisatie en outplacement maakte uit van het sociaal plan, ik ben vorig jaar aan het traject begonnen onder het motto het wordt toch betaald door mijn toenmalige werkgever dus waarom niet. Maar ik heb er werkelijk heel veel aan gehad, zowel persoonlijk als praktisch. Ik ben door Werkcontact voorgesteld bij mijn huidige werkgever waar ik alweer meer dan halfjaar met veel plezier werk”, aldus Stoltze.
Outplacement wordt steeds vaker ingezet bij reorganisaties belastingen.. Want de zorg voor ontslagen medewerkers zorgt voor een menselijk gezicht van de werkgever. Het toont goed werkgeverschap aan, hetgeen ook voor de achtergebleven werknemers van groot belang is. En de kosten van outplacement, meestal tussen de 4 a 5 duizend Euro per traject, zijn bovendien aftrekbaar van de belastingen.

Meer weten over dit artikel : Bezoek dan de website