ZIJook.nl
Image default
Gezondheid

Leer nu doeltreffend communiceren door middel van een training

Effectief communiceren om sneller onderling begrip te hebben, goals sneller te behalen en de samenwerking te optimaliseren.

Onze communicatieworkshop leert jou effectief praten

Contact is belangrijk voor iedereen. Door onze communicatietraining te bestuderen zul je merken, dat je je meer doelbewust wordt van hoe je overkomt op andere personen, maar ook wat het effect van andere personen op jou is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je eigen houding goed in te zetten, zodat er sneller wederkerig begrip zal zijn, de samenwerking verbetert en doelen sneller bereikt zullen worden. Geen eindeloos gepraat, maar doeltreffend en krachtig communiceren. Dit bespaart jou heel wat onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze workshop is bij uitstek bestemd om als groep, team of team te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de bijeenkomst Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open inschrijving.

Opbouw workshop Effectief Communiceren:

In onze communicatietraining leer je te letten op subtiele non-verbale reacties, zodat je die kunt aangrijpen om effectiever te communiceren. Je leert anders te begrijpen wat je bij anderen oproept, en of dat is wat je wilt opwekken. Je leert doelbewust te werken aan een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid door je communicatie (lichaamshouding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) aan te passen op de onbewuste reacties van andere personen. Je leert haalbare doelen te formuleren die toetsbaar zijn en in een groter geheel aanvaardbaar zijn. In de workshop komen deze onderwerpen aan voor:

 

  •  verbale- en non-verbale communicatie
  •  patronen en gewoonten
  •  het vormen van aannames of veronderstellingen
  •  behoefte aan gelijk hebben

     

Wat kan je verwachten bij onze training

We gaan naast de praktijk in het bijzonder veel oefenen, waardoor je het niet alleen begrijpt, maar ook efficiënt voelt en ervaart. We staan stil bij non-verbale communicatie en het belang van goed waarnemen. Je gaat leren goed te kijken in plaats van gelijk te interpreteren? Je leert ook hoe je beter communiceert door je mededeling non-verbaal te ondersteunen.

Bovendien vragen als; Welke signalen zenden we naar elkaar uit?; Hoe vat ik het best samen?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn partner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf reactie, zonder me aangevallen te voelen?

 

De training Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven uitgebreid worden naar meerdere dagdelen of een onderdeel zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatietraining te bestuderen zul je merken, dat jij je meer bewust wordt van hoe jij overkomt op anderen, maar ook wat deuitwerking van anderen op jou is. Je ontwikkelt kennis en competenties om je persoonlijke gedrag optimaal in te zetten, zodat er eerder wederkerig besef zal zijn, het samenwerkingsverband verbetert en goals eerder bereikt zullen worden. Geen eindeloos gebabbel, maar efficiënt en krachtig communiceren. Dit bespaart jou heel wat onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze training is bij uitstek passend om als gezelschap, afdeling of team te volgen. Bedrijven leveren wij maatwerk. Wij organiseren de bijeenkomst Effectief Communiceren ook voor personen alleen door middel van open aanmelding.

 

Meer weten over dit artikel : Bezoek dan de website