ZIJook.nl
Image default
Dienstverlening

Kansen voor huurders om over te stappen naar een koopwoning?

Stijgende huurprijzen

In ons land ontbreekt het aan betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit. De vraag overstijgt het aanbod. Het gevolg hiervan is dat huurprijzen stijgen. Met lede ogen zien veel huurders het bedrag dat maandelijks voor huur van hun bankrekening wordt afgeschreven. Geen wonder dat ze overwegen om te verhuizen naar een koopwoning. Helaas is de prijs van koopwoningen de afgelopen jaren ook gestegen. Niet alleen onder druk van beperkte beschikbaarheid, maar ook door de lage hypotheekrente. Slecht nieuws voor huurders die overwegen te verkassen naar een koopwoning. Nochtans zijn er voldoende huurders die de stoute schoen aantrekken en zich tóch begeven op de markt voor koopwoningen. 

 

Scherp aan de wind zeilen

Huurders die de overstap willen maken, schakelen gewoonlijk een hypotheekadviseur in voor het beste hypotheekadvies. Uiteraard is dit een verstandige stap, maar door de prijsstijgingen in de woningmarkt én door de scherpe voorwaarden die worden gesteld aan aspirant huizenkopers staan hypotheekadviseurs gesteld voor een lastige opgave. 

Om binnen alle normen te blijven en tóch een voldoende hoog hypotheekbedrag te kunnen berekenen moet de hypotheekadviseur scherp aan de wind zeilen en heel scherp rekenen. En soms is zelfs dit niet voldoende. Uiteraard leidt dit tot frustratie en teleurstelling, zowel bij de hypotheekadviseur als bij de opdrachtgever. Als uiterste maatregel, besluit de hypotheekadviseur soms om de hypotheekaanvraag, alhoewel dit eigenlijk kansloos is, toch door te zetten naar de hypotheekverstrekker. Wellicht tegen beter weten in.

 

Drukte op acceptatie afdelingen

Het gevolg van de praktijk om bij voorbaat kansloze hypotheekaanvragen in te dienen bij hypotheekverstrekkers, is dat de werkdruk bij de acceptatieafdelingen de afgelopen tijd nóg meer toeneemt. De afgelopen maanden staan deze afdelingen al behoorlijk onder druk door een volumetoename van het aantal aanvragen. Door het indienen van hypotheekaanvragen die niet aan de normen voldoen, neemt deze werkdruk nog verder toe. Dit uit zich in stijgende overwerkuren, aangescherpte doelstellingen en in een toename van de vraag naar hypotheekacceptanten. De afgelopen maanden is een duidelijke stijgende trend te zien in het aantal vacatures voor hypotheekacceptanten.

Overigens is de kans dat een hypotheekaanvraag die niet voldoet aan de normen toch wordt geaccepteerd nihil. Het acceptatieproces is zo gestructureerd dat er gewoon geen kans is dat dit soort aanvragen wordt geaccepteerd. 

 

Luchtbel

Steeds minder huurders slagen erin om een overstap te maken naar een koopwoning. Dit is het gevolg van stijgende prijzen van koopwoningen en strikte hypotheeknormen. Natuurlijk is dit frustrerend voor de huurders die de overstap willen maken, maar ook voor de koopwoningmarkt is de geringe aanwas van woningkopers niet goed. 

 

Een markt met prijzen die zo hoog zijn dat er vrijwel geen toetreding plaatsvindt, loopt het gevaar uiteen te barsten als een zeepbel.