ZIJook.nl
Image default
Dienstverlening

Informatie over de opleiding tot psycholoog

De psychologie is een belangrijk studiegebied op het vlak van de menselijke ontwikkeling en de gezondheidszorg. Psychologen analyseren het menselijk gedrag en helpen mensen met vooral sociale en mentale problemen ( alhoewel ze ze ook kunnen helpen met hun lichamelijke problemen) om hun problemen op te lossen met als doel hen te helpen een gelukkiger en meer productief leven te leiden. Het is een moeilijk, maar tevens ook dankbaar beroep, omdat het de psycholoog de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid biedt om mensen te helpen in tijden van nood. Psychologen werken ook in scholen en overheidsorganisaties als begeleiders, schoolpsychologen of als maatschappelijke werkers. Ten slotte vinden psychologen steeds meer een baan in de sportgeneeskunde en de forensische wetenschappen, waarbij ze atleten bijstaan of helpen bij strafrechterlijke onderzoeken. Zoals u ziet, biedt het werkveld van de psychologie een breed gamma aan loopbanen en roepingen.

Het is niet gemakkelijk om psycholoog te worden. Voordat u een licentie krijgt en patiënten mag begeleiden met de moeilijkheden in hun leven, zullen er jaren voorbijgaan, eerst in een hogeschool of universiteit om er een bachelors diploma in de psychologie te bekomen, en daarna in een universiteit om er een master of doctoraat in de psychologie te krijgen. Pas dan zult u aan de slag kunnen in een ziekenhuis, een school, een psychiatrische instelling, een bejaardeninstelling of in een gevangenis. Uiteindelijk zult u een eigen praktijk kunnen opstarten of deel kunnen uitmaken van de staf van een bepaald instituut. Tijdens de opleiding zult u de kans krijgen om zich te specialiseren in bepaalde materie zoals de kinderpsychologie, verslavingstherapie, of huwelijks- en gezinsbegeleiding.

Als u eraan denkt om later psychologie te doceren of psychologische programma’s en ziekenhuizen te beheren, zult u aan een universiteit moeten doctoreren. Als u geïnteresseerd bent in het doen van onderzoek in de klinische psychologie, hetzij in de gedragsanalyse of in psychologische geneesmiddelen, zult u zeker een doctoraat in de psychologie nodig hebben. Als u echter een ziekenhuis of het personeel van een groepsbegleidingspraktijk wilt leiden, of u wilt mensen begeleiden doorheen verslavingsontwenning zoals bij alcohol- en drugproblemen, dan volstaat het diploma van master.

Dit artikel is u gebracht door het team van https://www.depsycholoog.nl. Deze groep psychologen in Rotterdam kunnen u meer vertellen over het vak en kunnen u adviseren op welke richting het beste voor u is.

Meer weten over dit artikel : Bezoek dan de website