Outplacement helpt je verder

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de verhouding te centrum van de werkgever en werknemers niet onberispelijk is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Collectief dienstbeëindiging

10% van de personeel bij een bedrijf waar op zijn minst honderd en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging ten talloze werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 personeel heeft en minder daarna honderd personeel in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Het traject

Na het verwerkt van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je nastreeft binnen een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij individuele ontwikkel. Andere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkend wilt zijn af een tijdje.

Alle willen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkend wilt zijn. Dit kan een andere vakgebied zijn of nog steeds hetzelfde. Binnen dit deel van het traject staat hulpbetoon bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe baan. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief route je nieuwe arbeid gaat.

eenheidsstatuut formule claeys

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden zodra bedienden. Het verschil te midden van beiden kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer route elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheidtussenarbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die afgelegen over elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor ieder Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers indien personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Anciënniteit 

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u dan te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot tal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer valuta een nieuwe arbeid Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden getekend in Amerika En daarop kwam het wat betreft gewaaid scheepvaartroute Nederland, België en meer en meer Europese neerkomen. Intussen is Outplacement niet meer onvindbaar te denken uit het bestaande stelsel. Zodra je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop responderen en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het verkennen van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Wanneer heb ik aanspraak op outplacement?

Om rechtsgrond te hebben op outplacement moet je op zijn minst 45 jaargang oud zijn en werking in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarna heb je geen lijnrecht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder hierna de helft bedraagt van een voltijdse medewerker In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te verkrijgen moet zijn voor de markt.

Meer weten over dit artikel : Bezoek dan de website